PCB eurocir
Català english

grup eurocir

MLB

MLB


Circuit imprès multicapa

Tecnologia utilitzada:

Foto impressió i metal·litzat

Disseny complex de 4 o més capes, capa superior inferior i interior estan connectades amb coure (procés de metal·litzat). Capacitat de corrent: 6A

Materials usats:

FR4 (CORE) / PREPREG

 

GUIA DE DISSENY PER MLB

DownloadPDF with technical specifications