PCB eurocir
Català english

grup eurocir

FPC

FPC


Circuit imprès flexible

Tecnologia utilitzada:

Foto gravat i metal·litzat

Gestió tèrmica i formes 3D

Coverlay

Materials usats:

Pi-Pen-Kapton.