PCB eurocir
Català english

grup eurocir

Política Mediambiental

Política Medioambiental


EUROCIR S.A.U. té com a prioritat complir amb la legislació mediambiental.

Treballem contínuament per millorar els nostres processos productius, minimitzant la generació de residus, el consum energètic, i l'impacte mediambiental de les nostres activitats.

Per això disposem d'una planta de tractament d'aigües residuals, equips per a tractament de gasos efluents i recollida selectiva de residus solguts, suportada per la feina d'un equip altament qualificat.


Fabriquem els nostres productes segons els dissenys i els materials sol·licitats pels nostres clients en compliment amb la directiva REACH.

Descarregui la nostra carta i notícies

DescargaPDF REACH Carta

DescargaPolítica medioambiental i CSR