PCB eurocir
Català english

grup eurocir

MONOCARA I DOBLE CARA

Monocara

Tecnologia de circuits impresos feta servir:

Impressió i gravat

Electrònica en una cara, baix nivell de complexitat de disseny,

Materiales fets servir:

FR2/CEM1/CEM3/FR4

Doble cara

Tecnologia feta servir:

Impressió i gravat

Electrònica principal en un cara (a dalt), l'altra cara s'usa com a base de soldadura axial i radial dels components, baixa complexitat de disseny,

Materials fets servir:

FR2/CEM1/CEM3/FR4

 

Directrius per a la tecnologia de circuits impresos de monocara i doble cara

DescargaPDF amb les especificacions tècnicas de 35µ DescargaPDF amb les especificacions tècnicas de 70µ